Kirkollisten toimitusten kirjasta

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton
solmimiselle ei ole estettä. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan kirkon jäsen, jos hän on kuitenkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. (KJ 2:18.) Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet. Heidän puolestaan rukoillaan yhteisessä esirukouksessa. Vihkimisen toimittaa pappi. Hänen tulee keskustella vihittävien kanssa siitä, mitä avioliitto on ja mitä Jumalan siunauksen pyytäminen sille merkitsee.

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi
tai vihkilaulu (ks. Lauluja kasuaalitoimituksiin). Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta. Vihkiminen toimitetaan kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vihittävät siitä sopivat (KJ 2:19). Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Vihittävät asettuvat alttarin (vihkijän) eteen siten, että morsian on sulhasen vasemmalla puolella. Avioliittoon vihkiminen voidaan merkitä vihki- tai perheraamattuun.

I Johdanto

1. Johdantomusiikki.
Johdantomusiikkina voi olla soitinmusiikkia ja/tai virsi.

2. Alkusiunaus.
Siunaus ja vuorotervehdys voidaan lausua tai laulaa.

Siunaus
P Isän ja ✢ Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S Aamen.
Vuorotervehdys
P Herra olkoon teidän kanssanne.
S Niin myös sinun henkesi kanssa.3. Johdantosanat.
Pappi laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

P Hyvä hääpari, NN ja NN (etunimet). Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. Hänen sanaansa kuunnellen ja yhdessä rukoillen pyydämme teille ja avioliitollenne Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan: »Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.» (1. Moos. 1:27–28.)
TAI
P Rakkaat ystävät. Olemme nyt Jumalan edessä pyytämässä NN:lle ja NN:lle (etunimet) hänen siunaustaan. Jeesus sanoo: »Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt,
sitä älköön ihminen erottako.» (Mark. 10:6–9.)
TAI
P Rakkaat ystävät, NN ja NN (etunimet). Raamatussa sanotaan, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tarkoitti heidät kumppaneiksi toisilleen. Jumalan sanaa kuunnellen ja yhdessä rukoillen pyydämme avioliitollenne hänen siunaustaan.(4. Psalmi.)
Voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tai muita psalmeja. Psalmi voidaan lukea tai laulaa. Sen alussa ja lopussa voi olla antifoni. Psalmisävelmiä Jumalanpalvelusten kirjassa. Psalmin kertosäkeitä osastossa Lauluja kasuaalitoimituksiin ja Jumalanpalvelusten kirjassa. Psalmiin liitetään Pieni kunnia. Sen sijasta voidaan käyttää seuraavia virrensäkeistöjä: 49:4, 50:6, 111:7, 115:8, 131:4, 258:6, 325:4, 334:8, 418:8, 420:9, 475:4, 534:6. Pieni kunnia jätetään pois paastonaikana viidennestä paastonajan sunnuntaista lähtien.

Antifoni
Rajaton on Jumalan rakkaus, iäti hän on meille uskollinen.
Ps. 117:2
TAI
Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Ps. 91:2

Psalmi
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: »Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.» Herra levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa. Ps. 91:1–2, 4, 9
TAI
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saa avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121
TAI
Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruoan ajallaan. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää. Herra on kaikessa oikeamielinen, hän on uskollinen kaikissa teoissaan. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Ps. 145:13, 15–19
TAI
Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa,
virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Laul. l. 8:6–7

Pieni kunnia
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan.5. Rukous.
Voidaan käyttää myös morsiusmessun kaavan rukouksia (kohta 8). Rukouskehotus, rukous ja seurakunnan aamen voidaan lausua tai laulaa. Rukouskehotusta voi seurata lyhyt hiljainen rukous.

P Rukoilkaamme.
1. Jumala, taivaallinen Isä. Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi ja annoit heille avioliiton lahjaksi ja tehtäväksi. Siunaa NN:ää ja NN:ää, jotka tänään solmivat avioliiton. Kiitos, että olet antanut heidän löytää toisensa. Siunaa tämä juhla, jota nyt vietämme. Anna Kristuksen olla vieraanamme. Tätä rukoilemme hänen nimessään.
TAI
2. Kristus, sinä rakkauden lähde. Sinä pyhitit kerran Kaanan häät läsnäolollasi. Ole läsnä myös tässä hääjuhlassa, jossa NN ja NN solmivat avioliiton. Vie meidät kaikki kerran suureen hääjuhlaasi taivaassa. Kuule meitä hyvyytesi tähden.
TAI
3. Jumala, kaiken luoja. Sinä annat avioliitossa miehen ja naisen kumppaniksi toisilleen. Me kiitämme sinua siitä, että myös avioliitto heijastaa luomistyösi hyvyyttä ja kauneutta. Anna siunauksesi NN:n ja NN:n liitolle, niin että he saisivat siinä täyttää sinun antamaasi tehtävää ja ottaa kiitollisina vastaan elämän lahjat. Kuule meitä, sinä, joka olet kaiken hyvyyden lähde.
TAI
4. Taivaallinen Isä. Rakkaudessasi olet asettanut avioliiton ja kutsunut puolisot elämään sanasi mukaan. Auta heitä rakastamaan toisiaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Auta puolisoita pitämään avioliittonsa pyhänä
ja noudattamaan elämässään sinun tahtoasi. Anna heille voimaa pysyä toisilleen uskollisina. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
S Aamen.II Sana

6. Raamatunluku.
Luetaan jokin tai joitakin seuraavista raamatunteksteistä. Voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tai muita raamatuntekstejä. Lukija ilmoittaa raamatunkohdan. Raamatunlukuun voidaan liittää vastaus (psalmi, virsi, laulu, soitinmusiikkia tai hiljaista mietiskelyä).

1. Moos. 1:27–28
Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: »Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.»

1. Kor. 13:1–8, 13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Ef. 4:32–5:2
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon
elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

Fil. 4:4–7
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

Kol. 3:12–14
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

1. Joh. 4:9, 11–12
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.

Matt. 19:4–6
Jeesus sanoo: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi? Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

Joh. 2:1–11
Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: »Heillä ei ole viiniä.» Mutta Jeesus vastasi: »Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.» Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: »Mitä hän teille sanookin, tehkää se.» Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää astiat vedellä», ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: »Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle», ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi:
»Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.» Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Joh. 15:9–12
Jeesus sanoo: »Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.»7. Puhe
Pappi pitää vapaan puheen tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja. Puheessa voi käsitellä seuraavia aiheita:
– avioliitto Jumalan lahjana ja järjestyksenä
– avioliitto puolisoiden kasvun paikkana
– perhe yhteiskunnan perussoluna
– ilo ja kiitollisuus
– rakkaus ja uskollisuus
– tunne ja tahto
– anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen
– sukulaisten ja ystävien tuki.

Hyvä hääpari, NN ja NN (etunimet), koolla oleva seurakunta / hyvät häävieraat. Jumala on itse asettanut avioliiton jo luomisen aamussa. Herramme Jeesus Kristus on korostanut sen merkitystä sanoessaan: »Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.» Pitäkää sen tähden huolta liitostanne. Kun näin teette, se voi tuoda elämäänne onnea ja
siunausta. Olkaa nöyriä ja kunnioittakaa toisianne, niin että keskinäinen yhteytenne säilyisi avioliiton arjessa. Antakaa Kristuksen tulla kotiinne. Olkoon Jumalan sana valona yhteisellä tiellänne. Silloin hänen Henkensä voi vaikuttaa sydämessänne, niin että rakkautenne lujittuu ja syvenee. Muistakaa rukouksen mahdollisuus. Ylistäkää hyvinä päivinä Jumalan hyvyyttä ja turvautukaa pahoina päivinä hänen apuunsa. Apostoli kehottaa kristittyjä kantamaan toistensa taakkoja. Jakakaa siis elämän mukanaan tuomat ilot ja surut, pyytäkää anteeksi ja olkaa valmiit myös antamaan toisillenne anteeksi. Palvelkaa toisianne niillä lahjoilla, jotka olette Jumalalta saaneet. Uskollisuus, rakkaus ja usko Jumalaan luovat liitollenne kestävän perustan. Silloin saatte kokea sitä siunausta, jonka Jumala on aviopuolisoille luvannut.
[Sukulaiset ja ystävät! Olette tänään iloitsemassa NN:n ja NN:n (etunimet) kanssa ja saattamassa heitä matkaan onnentoivotuksin ja siunauksin. Olkaa heidän tukenaan myös elämän arjessa. Muistakaa heitä rukouksissanne.]
TAI
Rakkaat ystävät, NN ja NN (etunimet). Tänään on teidän suuri juhlapäivänne. Jumala on antanut teidän löytää toisenne. Nyt sitoudutte elämään yhdessä toisianne rakastaen ja kunnioittaen. Me iloitsemme teidän kanssanne ja rukoilemme liitollenne Jumalan siunausta. Rakkaus on tunteista väkevimpiä. Se ei kuitenkaan ole pelkästään tunne. Todellinen rakkaus kutsuu teitä pitämään huolta toisistanne arkisen elämän keskellä. Rakkaudessa voi kasvaa, sen hyväksi voi toimia ja sitä tulee vaalia. Jumala on rakkauden lähde. Hän on asettanut avioliiton luodessaan ihmisen mieheksi ja naiseksi. Parhaimmillaan juuri siinä liitossa toteutuvat ilo ja onni. Yhä edelleen hän antaa meidän kokea hyvyyttä ja rakkautta. Parhaimmassakin avioliitossa kohdataan ongelmia. Puhukaa keskenänne myös vaikeista asioista ja kuunnelkaa toisianne. Jeesus itse hyväksyi ystävikseen erehtyneitä ja puutteellisia ihmisiä. Näin hän antoi meille esimerkin. Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ovat Jumalan lahjaa. [Koti]seurakunta antaa teille tänä juhlapäivänänne Raamatun. Siellä on paljon neuvoja ja ohjeita yhteiselle tielle. Parasta Raamatussa eivät kuitenkaan ole neuvot tai ohjeet, vaan Jumalan lupaukset. Hän on luvannut olla omiensa kanssa myös elämän arjessa.III Vihkiminen

Seurakunta voi seisoa kohtien 8–11 aikana.

8. Kysymykset

Pappi kysyy sulhaselta:
Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?

Vastaus:
Tahdon.

Pappi kysyy morsiamelta:
Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?

Vastaus:
Tahdon.

TAI
Pappi kysyy sulhaselta:
Jumalan edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviovaimoksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?

Vastaus:
Tahdon.

Pappi kysyy morsiamelta:
Jumalan edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa kysyn sinulta, NN (koko nimi), tahdotko ottaa NN:n (koko nimi) aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?

Vastaus:
Tahdon.9. Sormusrukous.
Sulhanen antaa papille sormuksen (sulhanen ja morsian antavat papille sormukset). Vihittävät voivat polvistua. Pappi lausuu pitäen sormusta (sormuksia) koholla:

Rukoilkaamme sen liiton puolesta, jonka merkkinä tämä sormus on (nämä sormukset ovat). Kaikkivaltias Jumala.
Sinä itse olet rakkaus ja siunaat niitä, jotka turvautuvat sinuun. Ota suojelukseesi tämä liitto. Auta NN:ää ja NN:ää (etunimet) elämään avioliitossaan pyhän tahtosi mukaan, pysymään toisilleen uskollisina ja palvelemaan toisiaan kiitollisin mielin. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.
S Aamen.Pappi antaa sulhaselle sormuksen, ja tämä panee sen morsiamen vasemman käden nimettömään. Jos käytetään kahta sormusta, pappi antaa vihittäville sormukset ja nämä panevat ne toistensa vasemman käden nimettömään.

(10. Sormuslupaukset.)
Jos vihittävät toivovat, toimitus voi ennen sormuksen (sormusten) panemista sormeen jatkua siten, että sulhanen pitää morsiamen kanssa sormusta (sormuksia) ja lausuu:

Minä, NN, otan sinut, NN, nyt aviovaimokseni ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä [elämän loppuun asti]. Merkiksi annan sinulle tämän sormuksen.


Morsian lausuu:

Minä, NN, otan sinut, NN, nyt aviomiehekseni ja tahdon rakastaa sinua hyvinä ja pahoina päivinä [elämän loppuun asti]. Merkiksi otan sinulta (annan sinulle) tämän sormuksen.


TAI
Sulhanen lausuu:

Minä rakastan sinua, NN. Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa.


Morsian lausuu:

Minä rakastan sinua, NN. Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa.11. Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen.
Avioliiton vahvistaminen

P Te olette nyt ottaneet toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan (näiden todistajien) läsnä ollessa. Vihkisormus on annettu avioliittonne merkiksi. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidät aviopuolisoiksi.


Aviopuolisoiden siunaaminen
Vihityt voivat polvistua.

P Jumala, taivaallinen Isä, antakoon teille ilonsa ja siunauksensa. Jumalan ainoa Poika olkoon hyvyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä. Jumala, Pyhä Henki, asukoon teissä ja vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiinne. Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki.
TAI
Jumalan Henki ohjatkoon teitä, Jumalan voima varjelkoon teitä, Jumalan viisaus opettakoon teitä, Jumalan käsi suojelkoon teitä, Jumalan tie antakoon teille suunnan. Siunatkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja (✢) Poika ja Pyhä Henki.
TAI
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo (✢), Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne.
S Aamen.12. Virsi.
Virren sijasta voidaan käyttää vihkilaulua (ks. Lauluja kasuaalitoimituksiin) tai muuta sopivaa musiikkia.

13. Yhteinen esirukous.
Voidaan käyttää myös morsiusmessun kaavan rukouksia (kohta 19). Rukous voidaan valmistella myös yhdessä vihkitoimitukseen osallistuvien kanssa.

P/E Rukoilkaamme.
1. Jumala, rakas taivaallinen Isä. Rukoilemme siunaustasi NN:lle ja NN:lle, jotka ovat edessäsi solmineet avioliiton. Suo heidän kokea kodissaan onnea ja sinun läsnäolosi siunausta. Lujita heidän keskinäistä rakkauttaan. Anna heille vastuuntuntoa ja uskollisuutta. Auta heitä voittamaan kiusaukset. Varjele heidän ruumiinsa ja sielunsa. Johdata heitä koko elämän ajan ja anna apusi elämän vaikeisiin päiviin. Vahvista heissä uskoa ja toivoa. Vie heidät kerran ikuiseen kotiin, kirkkauteen. Kuule rukouksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
TAI
2. Kaikkivaltias Jumala. Ellet sinä rakenna taloa, rakentajat näkevät turhaan vaivaa. Liitä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella ja pyhitä heidän avioliittonsa nimesi kunniaksi. Auta heitä rakentamaan koti, jossa usko, toivo ja rakkaus vallitsevat. Anna heille Pyhä Henkesi, niin että he sinun siunaaminasi eläisivät rauhassa. Auta heitä kilvoittelemaan uskossa ja vie heidät kerran taivaan kotiin. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
TAI
3. Kaikkivaltias, armollinen Jumala. Me kiitämme sinua rakkauden lahjasta. Siunaa NN:ää ja NN:ää, jotka ovat sinun edessäsi solmineet avioliiton. Me kiitämme sinua siitä, että he rakastavat toisiaan, luottavat toisiinsa ja tahtovat pitää huolta toisistaan läpi elämänsä. Rohkaise heitä kasvamaan yhä läheisempään yhteyteen, niin ettei mikään erottaisi heitä. Auta heitä kaikissa elämän vaiheissa rakastamaan toisiaan ja olemaan toisilleen uskollisia. Varjele heitä sairaudelta ja onnettomuuksilta, kaikelta, mikä saattaisi vahingoittaa. Jos jokin koettelemus kohtaa, anna sen viedä heitä entistä
lähemmäksi toisiaan ja sinua. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden.
TAI
4. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä. Jo alusta alkaen olet siunannut luomakuntaasi runsailla lahjoilla. Anna siunauksesi nyt NN:lle ja NN:lle, niin että he liittyisivät toisiinsa keskinäisessä rakkaudessa ja kumppanuudessa. Auta heitä pitämään avioliittonsa pyhänä ja sitoutumaan siinä toisiinsa. Me rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.
TAI
5. P/E Jumala, taivaallinen Isä. Sinä olet asettanut avioliiton. Sinä pyhität kotimme läsnäolollasi. Me rukoilemme sinua: Yhdistä nämä aviopuolisot toisiinsa rakkaudella ja siunaa heidän avioliittonsa nimesi kunniaksi. Me rukoilemme sinua.
Isä tai äiti: Sinä annoit meille kerran lapsemme. Kiitämme siitä ilosta, jota he ovat tuoneet elämäämme. Siunaa heitä, kun he rakentavat omaa kotia ja perhettä. Varjele heitä kaikelta pahalta. Anna heille sovinnollinen mieli ja opeta heitä pyytämään ja antamaan anteeksi. [Me rukoilemme sinua.]
Joku sisaruksista: Tänään me kiitämme sinua lapsuudenkodistamme. Ole NN:n ja NN:n kanssa ja varjele heitä sillä matkalla, jolle he ovat nyt lähteneet. Auta meitä pysymään läheisinä toisillemme. [Me rukoilemme sinua.]
Joku kummeista: Kasteessa sinä lupasit siunauksesi kummilapselleni. Siunaa vieläkin häntä ja hänelle rakkainta ihmistä. Auta heitä muistamaan, että kasteen armoon saa aina uudestaan palata. [Me rukoilemme sinua.]
Joku ystävistä: Sinä olet johdattanut NN:n ja NN:n yhteen. Siunaa heidän rakkautensa. Auta heitä pysymään yhdessä elämänsä loppuun asti. Anna meille iloa ystävyydestämme myös tulevina päivinä. [Me rukoilemme sinua.]
P/E Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme nämä aviopuolisot ja itsemme sinun haltuusi. Vie meidät kerran taivaan kotiin. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
S Aamen.14. Isä meidän
Herran rukous lausutaan yhteen ääneen. Herran rukouksen ekumeeninen sanamuoto on Jumalanpalvelusten kirjassa.

S Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.IV Päätös

15. Siunaus.
Siunaus voidaan myös laulaa. Siunauksen jälkeen pappi antaa aviopuolisoille Raamatun.

P Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja ✢ Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. S Aamen.16. Lähettäminen.
Kehotus lausutaan juuri ennen lähtemistä.

P Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.17. Päätösmusiikki